NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-12-2021
04-12-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
03-12-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
02-12-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
01-12-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
30-11-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
29-11-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
28-11-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88X2
27-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
26-11-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
25-11-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
24-11-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
23-11-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
22-11-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
21-11-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
20-11-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
19-11-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12X2