NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-12-2021
04-12-2021 447 TRÚNG SVIP 3C: 447
03-12-2021 607 TRƯỢT
02-12-2021 687 TRƯỢT
01-12-2021 712 TRÚNG SVIP 3C: 712
30-11-2021 738 TRÚNG SVIP 3C: 738
29-11-2021 087 TRÚNG SVIP 3C: 087
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 824 TRÚNG SVIP 3C: 824
26-11-2021 610 TRÚNG SVIP 3C: 610
25-11-2021 413 TRƯỢT
24-11-2021 856 TRÚNG SVIP 3C: 856
23-11-2021 980 TRƯỢT
22-11-2021 593 TRÚNG SVIP 3C: 593
21-11-2021 679 TRƯỢT
20-11-2021 444 TRƯỢT
19-11-2021 812 TRƯỢT