NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 05-12-2021
04-12-2021 47 | 85 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 85
03-12-2021 08 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
02-12-2021 86 | 87 TRƯỢT | TRÚNG BT: 87X2
01-12-2021 12 | 13 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
30-11-2021 38 | 66 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 66
29-11-2021 88 | 63 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG BT: 63X2
28-11-2021 88 | 46 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG BT: 46
27-11-2021 23 | 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 17
26-11-2021 10 | 75 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
25-11-2021 12 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
24-11-2021 57 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
23-11-2021 80 | 54 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 54
22-11-2021 83 | 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 66
21-11-2021 79 | 19 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 19
20-11-2021 44 | 43 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 43
19-11-2021 12 | 04 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG BT: 04